แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไซเบอร์ (CIPAT)


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกในสมาคมเท่านั้น
ไม่ทำการนำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ที่อื่นและไม่แสวงหาผลประโยชน์ในด้านอื่น

กรุณาป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความเป็นจริง เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติสมาชิก (*** จำเป็นต้องใส่ทุกช่อง)